T-813


Welcome to the Website of

Ferry van Eeuwen

 

Start

 

 

Stichting De WS-19

Het Amateurmuseum

De Teletron 813 aktie

Een twee-meter-set voor f 40,-!

 

De Stichting WS-19, bezig met het opzetten van een museum voor het radiozendamateurisme te Budel, heeft een geweldige opsteker gehad! PTT Telecom schonk de Stichting een groot aantal mobilofoons die ten bate van het museum aan zendamateurs mogen worden verkocht. Deze mobilofoons zijn in 1980 in gebruik genomen in een landelijk net voor communicatie ten behoeve van het openbaar vervoer. Na een zeer succesvolle levensduur van l5jaar is dit net vervangen.

De afdeling Business Radio Solutions van PTT Telecom (voorheen Mobilofoondienst) zocht een goede bestemming voor de vrijgekomen apparatuur, waarbij zeker moest worden voorkomen dat deze via de vrije handel in handen van onbevoegden zou komen. Louis Meulstee, PAOPCR, werkzaam bij Business Radio Solutions, kwam daarop met het lumineuze voorstel de mobilofoons aan de Stichting WS-19 te schenken. Dit voorstel werd nader uitgewerkt met de huidige verantwoordelijke manager Gert Timmer en de directie nam het over.

Op 15 november 1996 vond de officiele overdracht plaats door de heer Ferry van Eeuwen, PAOEEU, General Manager Business Radio Solutions, aan Cor Moerman, PAOVYL, voorzitter van de Stichting WS-19. Verder waren daarbij aanwezig de heer R. den Oude, Manager Expeditie en Recycling, Telemilieu en Logistiek van PTT Telecom BV, uiteraard Louis Meulstee, PAOPCR en namens de Stichting WS-19 Klaas Robers, PAOKLS (secretaris) en Dick Rollema, PAOSE (lid). Op de foto hierboven ziet u vlnr PAOEEU, PAOPCR en PA0VYL.

Behalve dat PTT Telecom de mobilofoons heeft geschonken zorgt deze organisatie ook nog voor gratis transport naar het magazijn in Budel, waar het museum in wording is!

Al met al een fantastisch gebaar, waar wij PTT Telecom zeer dankbaar voor zijn. En Louis Meulstee verdient zeker een compliment voor zijn grandioze idee!

Jonge zendamateurs

Op de Dag voor de Amateur is ons bestuurslid Klaas Robers, PAOKLS, bij de opening kort aan het woord geweest om de doelstellingen van het museum toe te lichten. Daarbij zijn de T813 mobilofoons ook ter sprake gekomen; de officiŽle overdracht had de dag tevoren in Leidschendam plaatsgevonden. In zijn toespraak kondigde Klaas aan dat het museum onze jonge zendamateurs een T813 gratis aanbiedt. Hiermee hopen wij hen te plaatsen op de goede weg van het zelf experimenteren met goedkope spullen. Er is toen ten overstaan van alle aanwezigen een apparaat overhandigd aan de veertienjarige amateurs Renate Matser, PDOSBW; Simon van de Laak, PD1AAC en iets later aan Thomas Kraus, PD1AAD. Het is de bedoeling om ook de andere jonge amateurs uit de "jongste top-10" (zie Electron), als zij dat willen, een T813 te geven.

Ook gehandicapten zullen desgewenst voor een set in aanmerking komen.

Uit: Electron januari 1997